مراقبت دوره ای

13 مرداد 1395

فهرست مراقبتهای دوره ای (نوزادان ۳ تا ۵ روزه )

مراقبت ها در نوزادان ۳ تا ۵ روزه : تغذیه : نوزادان باید هر زمان که گرسنه میشوند تغذیه شوند. نوزادان شیرمادر خوار هر ۱ تا ۳ ساعت و نوزادان شیرخشک خوار هر ۲ تا ۴ ساعت گرسنه میشوند. در حین شیردهی و در انتهای شیردهی بادگلوی نوزاد را بگیرید. […]
8 شهریور 1395

مراقبت های دوره ای (۳ سالگی)

علاوه بر اندازه گیری قد و وزن و ترسیم نمودار رشد برای کودک، که تا پیش از این نیز انجام می شد، ارزیابی فشار خون و بینایی کودک نیز مهم می باشد. تغذیه : در طی سال های پیش از دبستان رشد کودک آهسته و یکنواخت است. در این سن […]
دانلود اپلیکیشن