منع شیردهی

27 مرداد 1395

در چه شرایطی مادر نباید با شیر خود کودک را تغذیه کند

۱) عفونت ها انتقال میکرو ارگانیسم ها از طریق شیرمادر به شیرخوار در برخی اوقات اتفاق می افتد و درجه خطر برای شیرخوار متفاوت است. در امریکا مادران مبتلا به HIV و ویروس T_ Cell Lymphotropic) HTLV 1,2 ) نباید شیر بدهند چون خطر انتقال ویروس از طریق شیرمادر به […]
دانلود اپلیکیشن