12 مرداد 1395

فهرست مراقبتهای دوره ای (نوزاد تازه متولد شده )

در بیمارستان پزشک یا پرستار احتمالا وزن، قد و دور سر نوزاد را اندازه گرفته و نمودارهای مربوط به آنها را رسم می کنند. تغذیه : شیر مادر بهترین نوع تغذیه برای نوزادان می باشد اما در برخی از شرایط ، شیرمصنوعی نیز می تواند نیاز نوزادان به مواد مغذی […]
دانلود اپلیکیشن