پدر و مادر

22 اسفند 1399
اختلاف والدین در تربیت کودک

اختلاف سلیقه والدین در تربیت فرزند

تربیت فرزند و نفع او را از باقی موارد جدا کنید‌، معمولاً اولین قدم این است که اصلاً والدین بخواهند به این هماهنگی برسند. گاهی، لجبازی‌ها و خشم‌هایی که برسر موضوعات دیگر دارند ‌روی تربیت فرزند تأثیر می‌گذارد. وقتی من زورم به خانواده‌ی همسرم نرسد، ‌می‌توانم فرزندم را علیه آنها […]
دانلود اپلیکیشن