چرخیدن بر شکم

31 شهریور 1393

توانایی و مهارت‌های کودکان در هشت ماهگی

رشد  و نمو جسمی اکنون ممکن است که کودک بتواند به‌راحتی از پهلویی به پهلوی دیگر بغلتد. او ممکن است بتواند برای مدت طولانی‌تری بنشیند و به جلو خم شود، بدون اینکه بیفتد. با این همه هنوز نمی‌تواند از کمر خم شده و بچرخد یا به طرفین خم شود و […]
دانلود اپلیکیشن