کاردستی

17 مهر 1393

رفتارهای اجتماعی و بازی‌های کودکان در حدود چهار سالگی

رفتارهای اجتماعی و بازی‌ها در حدود چهار سالگی لی‌لی می‌کند، برای دو ثانیه روی یک پا تعادل دارد، با هشت مکعب برج می‌سازد. عموماً رفتار مستقل و لجوجانه از خود نشان می‌دهد. شوخ طبعی‌اش را در صحبت و فعالیت‌های اجتماعی نشان می‌دهد. با الگوها و اسباب‌بازی‌های موجود، ساختمان می‌سازد. نیاز […]
دانلود اپلیکیشن