زیبا کاوه‌ئی

مدیر محتوا و عضو هیئت مدیره
سوابق اجرایی و کاری
 • کارشناسی تغذیه و رژیم درمانی، دانشگاه شهید بهشتی
افتخارات و دستاوردها
 • تالیف بیش از 4 کتاب و همکاری در تالیف بیش از 7 کتاب در حوزه سلامت، تغذیه و کودک
 • سخنران 3 مجمع علمی و شرکت در بیش از 30 کنفرانس و کنگره دعوت شده
 • مقالات علمی و ترویجی متعدد در حوزه سلامت
 • شرکت در پروژه های تحقیقاتی متعدد
تحصیلات و سوابق علمی
 • کارشناس مسئول تغذیه مرکز بهداشت شهرستان همدان
 • کارشناس پژوهشی دفتر امور پژوهش معاونت پژوهشی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
 • کارشناس ناظر مسئول استان‌های لرستان و یزد در دفتر بهبود تغذیه
 • مسئول نشریه “بهبود تغذیه” مربوط به دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت
 • دبیر سرویس تغذیه و شیوه زندگی هفته نامه سلامت
 • کارشناس موسسه تغذیه سلامت و توسعه
 • موسس و مدیر اجرایی پایگاه اطلاع رسانی تغذیه و سلامت؛ بهسایت ایران
سوابق آموزشی و پژوهشی
 • برنده جایزه اول شهروند واژه در زمینه شعر نو ایران
 • برنده جایزه اول در اولین جشنواره رسانه‌های دیجیتال برای CD آموزشی یک سبد سلامتی با شرکت تولید کننده