احساسات كودك

29 دی 1393

بیان احساسات کودک در ۴ سالگی

کودک شما در این سن یاد می‌گیرد که با حرف زدن احساساتش را ابراز کند. می‌تواند به طور واضح نیازهایش را بیان کند (لطفا پرده را بکش، نور تو چشمامه)، سوالاتش را مشخص و واضح تر بپرسد (مامان، تو وقتی کوچولو بودی چه کارتونی را دوست داشتی؟)، همچنین می‌تواند احساساتش […]
دانلود اپلیکیشن