بالا بردن اعتماد به نفس

25 فروردین 1394

روش های بالا بردن عزت نفس کودکان توسط والدین

مهارت ها را به فرزندتان یاد بدهید بیشتر مطالب این کتاب به پیشرفت مهارت ها در کودکان اختصاص یافته است و نقش والدین در رسیدن به این هدف در هر قسمت مشخص شده است. والدین می توانند مهارت های زندگی را به فرزندشان یاد بدهند تا آنها به موفقیت بیشتری […]
دانلود اپلیکیشن