برخورد مناسب

14 مهر 1400

نظارت برخود با کودک و تعیین هدف توسط والدین

همان گونه که قبلاً گفته شد والدین اغلب به رفتارهای منفی فرزندان خویش بیشتر از رفتارهای مثبت آنها توجه دارند و ارتباط آنها با فرزندشان بیشتر جنبه منفی دارد. اغلب والدین می دانند که کار اشتباهی انجام می دهند اما ترک عادت برای آنها دشوار است. توجه و تشویق رفتارهای […]
دانلود اپلیکیشن