20 بهمن 1393

مراقبت از بند ناف

به منظور خشک نگه داشتن بند ناف، نوزاد با اسفنج حمام شود نه در وان پر از آب. اگر بندناف مرطوب یا خیس شد، می توان آن را به آرامی با یک حوله نرم خشک کرد. هر بار که پوشک نوزاد عوض می شود، باید بند ناف با پنبه الکل […]
دانلود اپلیکیشن