31 شهریور 1393

توانایی و مهارت‌های کودکان در یازده ماهگی

رشد جسمی کودکان در این سن از نظر توانایی‌های جسمی، تفاوت‎های زیادی باهم دارند. برخی چهار دست و پا راه می‌روند و هنوز نمی‌ایستند و برخی تازه نشستن را یاد گرفته‌اند. اگر بچه شما آرام پیشرفت می‌کند نگران نباشید؛ به‌موقع خود کارها را خواهد آموخت. کنترل دست اکنون کنترل دست […]
دانلود اپلیکیشن