توجه به کودک

28 فروردین 1394

اختصاص دادن زمان خاص برای گفتگو با کودک

هر کودکی می تواند از داشتن پدر و مادری که واقعاً به حرفهای او گوش بدهند بهره ببرد. هدف از زمان خاص گفتگو این است که در مورد تجربیات و اتفاقات کودک با او صحبت شود. در طول این گفتگوهای اختصاصی، باید کاملاً به فرزندتان توجه کنید و به درک […]
دانلود اپلیکیشن