درمان پرخاشگری

3 شهریور 1395

پرخاشگری کودک را چگونه درمان کنیم؟

۱٫ nike free run 5.0 damskie زمینه بروز این گونه رفتارها را در فرزند خود کاهش دهید. به عنوان مثال اگر تجربه نشان داده که مثلاً در برابر بوسه و نوازش هایی که با اعمال فشار و همراه است مقاومت نموده و واکنش خوبی ندارد، سعی کنید خود و دیگران […]
دانلود اپلیکیشن