راه رفتن

7 مهر 1393

حرکات تنه، پاها و بازوهای کودکان چهارده ماهه

7 مهر 1393

حرکات تنه، پاها و بازوهای کودکان در شانزده ماهگی

28 دی 1393

راه افتادن کودک ۱ تا ۲ سال

راه افتادن کودک: یازده تا چهارده ماهگی اولین قدم را بر می دارد. در سیزده ماهگی از هر چهار کودک سه نفر هر چند به سختی، راه می افتند. چندی نمی گذرد که فرزند شما دولا شدن و دوباره بلند شدن و ایستادن را می آموزد. چهارده تا پانزده ماهگی […]
دانلود اپلیکیشن