رفتارهای اجتماعی

31 تیر 1393

رفتارهای اجتماعی شیرخوار و بازی‌های حدود سه ماهگی

 رفتارهای اجتماعی و بازی‌های حدود سه ماهگی وقتی نوزاد تغذیه می‌شود با نگاهی معنی‌دار و حاکی از رضایت، بدون اینکه پلک بزند به چشمان مادر یا پرستارش خیره می‌شود. در این سن، شیرخوار غان‌وغون می‌کند و هنگام برخورد با افراد ناآشنا به مادر پناه می‌برد. اشتیاق شیرخوار زمانی‌که در انتظار […]
16 مهر 1393

رفتارهای اجتماعی و بازی‌های کودکان در حدود سه سالگی

رفتارهای اجتماعی و بازی‌ها در حدود سه سالگی کودک بازی‌های تخیلی را خوب می‌شناسد، می‌تواند از خودش چیزهایی بسازد و تصور کند. از بازی کردن روی زمین با آجر، جعبه‌ها، قطار اسباب‌بازی، عروسک و غیره، به‌تنهایی و یا همراه خواهر و برادر یا دوستانش، لذت می‌برد. در بازی‌های پرتحرک و […]
17 مهر 1393

رفتارهای اجتماعی و بازی‌های کودکان در حدود چهار سالگی

رفتارهای اجتماعی و بازی‌ها در حدود چهار سالگی لی‌لی می‌کند، برای دو ثانیه روی یک پا تعادل دارد، با هشت مکعب برج می‌سازد. عموماً رفتار مستقل و لجوجانه از خود نشان می‌دهد. شوخ طبعی‌اش را در صحبت و فعالیت‌های اجتماعی نشان می‌دهد. با الگوها و اسباب‌بازی‌های موجود، ساختمان می‌سازد. نیاز […]
دانلود اپلیکیشن