روان سالم

26 مرداد 1394

از نظر بهداشت روان کودک سالم کیست ؟

متناسب با سن خود حرف می‌زند و اصلا از لحاظ شاخص‌های تکاملی مشکلی نداشته و ندارد. – در هر سنی خود را به اندازه مطرح می‌کند. انتظار دارد دیگران به او توجه کنند، ولی هرگز اجازه نیافته توقع داشته باشد همه فقط به او نگاه کنند. – می‌تواند به مدت […]
دانلود اپلیکیشن