6 اردیبهشت 1394

آثار تغذیه مناسب در سه سال اول زندگی بر رشد مغزی کودکان

کمبود و کاستی در مورد غذای مصرفی کودکان در سالهای آغازین زندگی، می تواند زمینه ابتلای آنها به مشکلات رفتاری در سنین نوجوانی شود. نتایج مطالعه پژوهشگران در ایران و بررسی بر روی ۱۶۰ کودک، نشان می دهد که احتمال ابتلا به مشکلات رفتاری در آن دسته از کودکان که […]
دانلود اپلیکیشن