سوالات جنسی

7 اردیبهشت 1394

سوالات جنسی کودکان را بدون پاسخ نگذاریم

‌یلدا مختاری کارشناس ارشد روانشناسی گفت: آموزش‌های‌ جنسی به کودکان موجب رشد آگاهی آنان شده و برای پیشگیری از آسیب‌های بعدی ضروری است. وی تصریح کرد: برخی خانواده‌ها گمان می‌کنند آموزش‌های جنسی به کودک موجب بی‌قید و شرطی در او می‌شود، درحالی ‌که این آموزش‌ها به کودکان می‌تواند مانع از […]
دانلود اپلیکیشن