قوه تخیل

31 شهریور 1393

انتخاب اسباب‌بازی متناسب با سن کودک و اهمیت آن

تاثیرات گوناگون انتخاب اسباب‌بازی یکی از نکات مهمی که والدین باید آن را مورد توجه قرار دهند، انتخاب اسباب‌بازی برحسب سن کودک است. یک اسباب‌بازی که شیرخوار دو ماهه را سرگرم می‌کند، نمی‌تواند یک کودک دو ساله را سرگرم کند. کودکان همگام با رشد خود به محرک‌های متفاوتی نیاز دارند […]
دانلود اپلیکیشن