محیط زندگی نوزاد

22 تیر 1393

نکات لازم جهت حفظ ایمنی نوزاد در خانه

محیط زندگی نوزاد باید فاقد هر گونه مواد زیان‌آور و آلوده‌کننده باشد. از کشیدن سیگار و هر گونه وسایل دود زا، حتی دود غلیظ اسپند در خانه و محیط زندگی نوزاد، باید خودداری شود. نگهداری حیوانات دست‌آموز خانگی، می‌تواند انواع خطرات و عفونت‌ها را برای نوزاد به وجود آورد. با توجه […]
دانلود اپلیکیشن