مراقبت های نوزادی

29 فروردین 1394

پیشگیری از سندرم مرگ ناگهانی

هیچ موضوعی مهم تر از امنیت کودک نیست. سندرم مرگ ناگهانی نوزاد اصطلاحی است که به مرگ نوزاد کاملا سالم اطلاق می شود. این سندرم که زمانی آن را مرگ در گهواره نیز می نامند معمولا در طول چرت ها یا خواب شبانه گریبان گیر نوزادان زیر شش ماه می […]
دانلود اپلیکیشن