وسايل كودك

21 بهمن 1393

وسایل اولیه مورد نیاز نوزاد

• پوشاک بطور کلی، پوشاک نوزاد باید نرم و راحت باشد. شما باید لباسهای نوزاد را چندین بار در روز تعویض نمائید، بنابراین لباسی را انتخاب کنید که دکمه های آن براحتی باز شود و همچنین تعویض پوشک نوزاد آسان صورت گیرد. • پوشک در هفته های اول پس از […]
دانلود اپلیکیشن