گروه غذایی

17 خرداد 1394

تغذیه کودک تا ۵ سالگی

در سالهای اولیه زندگی ،افزایش قد و وزن کودک دو تغییر اساسی در رشد و تکامل اوست در یک سالگی کودک توانایی ایستادن را پیدا می کند ، در دو سالگی راه رفتن را تجربه می کند و در سه سالگی با اطمینان و اعتماد کامل حرکات جهشی انجام میدهد. […]
دانلود اپلیکیشن