احترام به بدن

7 شهریور 1394

احترام به بدن

به بدن فرزندتان احترام بگذارید ،به او کمک کنید به بدنش احترام بگذارد و با آن احساس راحتی کند . هرچه بیشتر بدنمان را بپذیریم و دوست بداریم ،اعتماد به نفسمان بیشتر خواهد بود . بچه ها به طور فزاینده درباره رشد ، شکل و اندازه بدنشان و نیز مهارتهایشان […]
16 مرداد 1395

احترام به بدن

به فرزندتان بخشهای مختلف بدن را با اشاره کردن و نام گذاری آنها آموزش دهید . کتابهایی را با یکدیگر در این زمینه مطالعه کنید که متناسب با سن آنان باشد و آن گاه در مورد کارکرد بدن اطلاعات صحیح و روشن به آنان بدهید .   از زمان طفولیت […]
دانلود اپلیکیشن