3 اسفند 1399
ارزیابی وضعیت جسمانی نوزاد

ارزیابی وضعیت جسمانی نوزاد

وضعیت جسمانی نوزاد، ۱ تا ۵ دقیقه بعد از تولد از طریق مقیاس آپگار سنجیده می‌شود. در این مقیاس ۵ ویژگی نوزاد به شرح زیر؛ ضربان قلب، تنفس، واکنش بازتابی (عطسه کردن، سرفه کردن، اخم کردن)، توان ماهیچه‌ای و رنگ پوست مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. هر یک از این پنج […]
6 اسفند 1399
فواید قصه گویی برای کودک

فواید قصه‌گویی برای کودکان

قصه گویی برای کودکان باعث افزایش سطح هوش اجتماعی آنها می‌شود و نقشی اساسی در تکوین شخصیت کودک، تربیت عقلی، اخلاقی، عاطفی و اجتماعی او دارد. از طریق داستان کودک به کسب اطلاعات از دنیای فیزیکی و اجتماعی اطرافش می‌پردازد و به این طریق به رشد شناخت و تفکر کودک […]
دانلود اپلیکیشن