بهارک بلاشور

24 بهمن 1399
گفتار کودک

مراحل گوناگون یادگیری گفتار درکودکان

کودک دریاد گیری گفتار باید ازچهار مرحله گذر کند. این مراحل بریکدیگر تاثیر دارند، موفقیت در یک مرحله، تسهیل کننده پیروزی در مرحله بعد است. این مراحل عبارتند از: ۱- درک گفتار دیگران؛ اساسا” درک معنای واژه‌ها مقدم بر توانایی به کارگیری آنهاست. تعداد واژه‌هایی که انسان توانایی فهمیدن آن […]
3 اسفند 1399
ارزیابی وضعیت جسمانی نوزاد

ارزیابی وضعیت جسمانی نوزاد

وضعیت جسمانی نوزاد، ۱ تا ۵ دقیقه بعد از تولد از طریق مقیاس آپگار سنجیده می‌شود. در این مقیاس ۵ ویژگی نوزاد به شرح زیر؛ ضربان قلب، تنفس، واکنش بازتابی (عطسه کردن، سرفه کردن، اخم کردن)، توان ماهیچه‌ای و رنگ پوست مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. هر یک از این پنج […]
28 اسفند 1399

تشویق بیش از اندازه کودک

بسیاری از والدین فکر می کنند که تشویق کردن یکی از روش های خوب تربیتی برای کودکان است. وقتی کودک را تشویق می کنید، احساس خوبی نسبت به خودش پیدا می کند و سعی می کند که شما را دوباره خوشحال کند. با این وجود تشویق بیش از حد، حتی […]
دانلود اپلیکیشن