توانایی کودک

31 شهریور 1393

توانایی و مهارت‌های کودکان در هفت ماهگی

کودک از وقتی‌که بتواند راست بنشیند و برای نگه داشتن خود نیازی به دست نداشته باشد، سخت کوشش می‌کند هرچیز جالبی را که نزدیکش باشد، بگیرد و برای این کار به دوطرف می‌چرخدو خود را به جلو خم می‌کند و احتمالاً دمر  می‌افتد. معمولاً در این سن کودکان سینه‌خیز می‌شوند. […]
31 شهریور 1393

توانایی و مهارت‌های کودکان در نه ماهگی

رشد جسمی اکنون کودک ممکن است مدت زیادی بنشیند و بدون اینکه بیفتد به جلو خم شود تا چیزی را بردارد؛ اما از او انتظار نداشته باشید در این حالت برای مدت زیادی بازی کند. چون صرف انرژی برای نگه داشتن خود در حالت نشسته، خسته کننده است. بنابراین بعد […]
29 دی 1393

توانایی های ذهنی فرزند ۴ ساله خود را بیشتر بشناسید

کودک‌تان از شما می‌خواهد که در یاد گرفتن چیزهای جدید همراهی‌اش کنید. در ۴ سالگی هم کودک تان همان شور و اشتیاق درونی را برای یادگیری دارد. عاشق ایده ها، چالش ها و راه حل های جدید است. به عنوان والدین یک کودک ۴ ساله، شما می‌توانید لذت نگاه کردن […]
دانلود اپلیکیشن